ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ

Η καλή όραση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οδήγηση. Μετά την ηλικία των 40 ο φακός του ματιού χάνει την δυνατότητα να εστιάζει γρήγορα και η περιφερειακή όραση μειώνεται.Σε αυτές τις ηλικίες τα μάτια χρειάζονται περισσότερο φως για να βλέπουν καλά και ταυτόχρονα αυξάνεται η ευαισθησία τους σε έντονο φωτισμό(πχ.στην αντηλιά,στο φως των προβολέων των οχημάτων το βράδυ).Οι σταδιακές αλλαγές στην όραση καθώς και η εμφάνιση παθήσεων,όπως η πρεσβυωπία,ο καταρράκτης και το γλαύκωμα μπορούν να οδηγήσουν σε δυσκολία εκτίμησης της απόστασης και δυσκολία οδήγησης ειδικά κατά την αυγή και το σούρουπο. Για ύγιη και ασφαλή οδήγηση πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα τα κατάλληλα γυαλιά.Γυαλιά ηλίου κατά την διάρκεια της ημέρας ,διορθωτικά γυαλιά ή φακούς επαφής σε περίπτωση αμετρωπίας.