ΧΑΜΗΛΗ ΟΡΑΣΗ

Τι είναι η χαμηλή όραση: Όταν γυαλιά, φακοί επαφής ή ενδοφθάλμιοι φακοί δεν μπορούν να προσφέρουν καθαρή όραση, τότε ο ασθενής λέγεται ότι έχει χαμηλή όραση. Αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να συγχέεται με την τύφλωση. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ακόμα χρήσιμη όραση η οποία πιθανώς να μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με κάποια βοηθήματα.

Τι είναι τα βοηθήματα χαμηλής οράσεως :
Βοήθημα χαμηλής οράσεως είναι μια συσκευή που βελτιώνει την όραση. Δεν υπάρχει μία μόνο συσκευή η οποία ως δια μαγείας αποκαθιστά την φυσιολογική όραση σε όλες τις περιπτώσεις. Τα οπτικά βοηθήματα χαμηλής οράσεως χρησιμοποιούν φακούς ή συνδυασμό φακών για να βελτιώσουν τη μεγέθυνση της εικόνας. Δεν πρέπει να συγχέονται με τα κλασικά γυαλιά. Οι βασικοί τύποι οπτικών βοηθημάτων είναι: τα μεγεθυντικά γυαλιά, οι μεγεθυντικοί φακοί χειρός, οι σταθεροί μεγεθυντικοί φακοί, τα τηλεσκόπια και τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV).

Οι μεγεθυντικοί φακοί χειρός είναι γνωστοί στους περισσότερους ανθρώπους. Επιτρέπουν με το ένα χέρι να κρατιέται το κείμενο ή η εικόνα και με το άλλο ο φακός και να βλέπουν σε μία φυσιολογική απόσταση. Ένας καλός μεγεθυντικός φακός μπορεί να δουλέψει ικανοποιητικά για ορισμένους ανθρώπους.